Regulamin sklepu internetowego www.twojetrendy.pl

I - Realizacja zamówień:

1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie danych kontaktowych umożliwiających naszemu pracownikowi weryfikację rzetelności złożonego zamówienia. Po przyjęciu zamówienia sprzedawca potwierdzi je pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Sklep może odmówić realizacji zamówienia którego rzetelności nie udało się potwierdzić.

2. Nie prowadzimy sprzedaży osobom nieletnim, warunkiem zawarcia transakcji jest ukończenie 18 roku życia przez klienta. Co oświadczane jest przez klienta podczas rejestracji w sklepie internetowym.

3. Czas realizacji zamówienia składa się z okresu od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do momentu wysłania towaru oraz z czasu potrzebnego na dostarczenie gotowej przesyłki do Klienta. Jest on zależny od wybranego produktu i sposobu jego dostarczenia i wynosi od 1 do 3 dni roboczych.

4. W przypadku chwilowego braku zamówionego towaru w magazynie czas ten może się wydłużyć. O takim przypadku Klient każdorazowo jest informowany pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

5. Przy zamówieniach towarów do kwoty zamówienia doliczana jest opłata spedycyjna zgodnie z wybraną przez Klienta formą realizacji zamówienia.

6. Dowód zakupu (paragon, lub oryginał faktury VAT) jest zawsze dołączany do przesyłki. 

II - Upusty, promocje i inne programy klientowskie

Upusty, promocje i inne programy klientowskie okresla regulamin poszczególnych programów.
Klienci posiadający konto w naszym serwisie mają prawo do wszystkich promocji jak i upustów.
Klienci nie posiadający konta u nas mogą korzystać jedynie z ogólnie dostępnych promocji.

III - Warunki gwarancji

1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski poprzez oficjalną dystrybucję poszczególnych producentów.

2. Produkty posiadają gwarancję producenta importera lub sprzedawcy obowiązującą na terytorium Polski. Warunki realizacji gwarancji są określane przez gwaranta w sposób zwyczajowo przyjęty. Zazwyczaj okres gwarancji wynosi 12 miesięcy a wszelkie ewentualne odstępstwa (wydłużenia/skrócenia okresu gwarancyjnego) od tej reguły są zaznaczone w opisie produktu.
Gwarancja obowiązuje i jest stosowana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja jest ważna wyłącznie z dowodem zakupu. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. W kwestiach spornych mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

3. W okresie 10 dni od dostarczenia towaru zakupionego na odległość konsumentowi przysługuje prawo do jego zwrotu bez podania przyczyny zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów (...) zwane dalej zwrotem konsumenckim.

4. W ramach odstąpienia od umowy wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość ( zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów (...) konsument odstępuje od umowy wyłącznie poprzez złożenie sprzedawcy oświadczenia na piśmie w terminie zawitym 10 dni od daty odbioru przesyłki z przedmiotowym zamówieniem.

5. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty wyłącznie gdy będzie odesłany w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu z jego kompletną pierwotną zawartością (urządzenie wszelkie inne dołączone urządzenia i akcesoria instrukcje gwarancja dowód zakupu itp.).

6. Zwrot nie zostanie przyjęty jeśli zwracany produkt będzie uszkodzony fizycznie lub jeśli będzie nosił jakiekolwiek ślady użytkowania.

7. Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres sklepu na koszt konsumenta.

8. W przypadku niedopełnienia przez kupującego łącznie warunków zawartych w pkt. 3 - 7
włącznie zastrzegamy sobie prawo nie przyjęcia przesyłki zwrotnej lub zarzutu bezskuteczności wobec odstąpienia od umowy.

9. Sprzedawca ma 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o którym mowa w pkt. 4. 2. na ustosunkowanie się do zawartej w nim treści. Po upływie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o którym mowa w pkt. 4. zwrot uważa się za rozpatrzony pozytywnie chyba że sprzedawca ustosunkował się do treści przedmiotowego oświadczenia przed upływem tego terminu.

10. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia oświadczenia o którym mowa w pkt. 4. zwrot równowartości przedmiotu zamówienia następuje w terminie 14 dni na rachunek bankowy podany przez konsumenta.

11. Gwarancja oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

12. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy Klienta wszelkie koszty wyżej wymienionych procedur pokrywa Klient.

13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta wszelkimi kosztami jakie poniósł w związku z nieuzasadnioną reklamacją lub nieuzasadnionym zwrotem konsumenckim. W szczególności kosztami usług serwisowych diagnozowania przechowywania oraz spedycji przedmiotowych produktów.